INTERIORS the best №69 2021 | Page 71

мы дети

галактики

ДЕТСКИЙ САД в Huzhou| Китай

Дизайнер Li Xiang | Lin Maiqi | Su Ting | Zhou Haohu | Ren Yujin | Hou Yanjun | Jing Wanling | Xie Yu | Li Yaping | Tang Xing | Wang Liyao | Fu Jiawen | Zheng Shuwen | Xiao Yuting

www.xl-muse.com

ФОТО Jieyi Architecture Photography

фото предоставлены автором проекта

| Huzhou | Китай |

|